Discussion:
Ny ringvei rundt Oslo?
(too old to reply)
Knut Sparhell
2004-02-03 08:28:15 UTC
Permalink
Noen ordførere vil etablere en "Ring 4" rundt Oslo basert på rv 35 fra
Hokksund til Gardermoen. Se
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=721714


En slik ring bør i ale fall ha prosjektnavn "Ring 5" fordi et annet
ringveiprosjekt nærmere Oslo og under Marka også kan tenkes.

Ring 1 i dag: Bispelokket (E18)-Oslo
City-Pilestredet-Nationaltheatret-Filipstad
Ring 1 i fremtid: Loenga (ny E18)-Oslo
City-Pilestredet-Slottsparktunnel-Vestbanen/Filipstad-(E18)-Loenga (hel
ring når E18 tas med)

Ring 2 i dag: Galgeberg-Carl Berner-Ullevål-Majorstua-Frogner-Skøyen(E18)
Ring 2 i fremtid: Bekkelaget (E18)-Ekeberg-Kværnerdalen
(rv190)-Galgeberg-Carl Berner-Ullevål-Majorstua-Frogner-Skøyen-Bestum (ny
E18)

Ring 3 i dag: Ryen-Sinsen-Ullevål-Smestad-Fornebu
Ring 3 i fremtid:
Nesodden-(tunnel)-Ljan-Ryen-Sinsen-Smestad-Fornebu-(tunnel)-Nesodden (hel
ring)

Ring 4 i femtid:
Asker-Rykkinn-Sørkedalen-(tunnel)-Kjelsås-(tunnel)-Grorud/Furuset-(tunnel)
-Skullerud-(E6)-Tusenfryd-Frogn/Nesodden

Ring 5 i dag (ikke merket som sådan): Vassum (E6) - Hurum - Lier (E18) -
Sundvollen - (E16) - Jevnaker - Roa (rv 4) - Gardermoen (E6) - Nybakk (rv
2).

Ring 5 i fremtid: Ski (E18) - Vassum (E6) - Lier (E134/E18) - Sundvollen
(E16) - Jevnaker - Roa (rv 4) - Gardermoen (E6) - Årnes? - Fetsund -
Enebakk - Ski (hel ring).

Det er særlig en slik ring 5 som er interessant og som kan gi stor gevinst
uten altfor store kostnader økonomisk og miljømessig. Den må gå snarest
vei fra Lier til Jevnaker for å fange trafikk sydfra E18 mot nord og
omvendt.

Deb foreslåtte "Ring 4" er således en bastard og kun et lokalt initiativ
for å sikre penger til utbygging av v 35. Oslos og Østlandets fremtidige
behov veldig lite avhengig av dagens rv 35 mellom Hokksund og Hønefoss.
Det meste av den strekningen bør mer sees på som en del av forbindelsen
mellom Nedre Buskeruds og Øvre Buskerud over Krøderen/Norefjell.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad http://www.sparhell.no/knut/
Svein Hovik
2004-02-03 20:06:16 UTC
Permalink
Post by Knut Sparhell
Ring 5 i fremtid: Ski (E18) - Vassum (E6) - Lier (E134/E18) - Sundvollen
(E16) - Jevnaker - Roa (rv 4) - Gardermoen (E6) - Årnes? - Fetsund -
Enebakk - Ski (hel ring).
Det er særlig en slik ring 5 som er interessant og som kan gi stor gevinst
uten altfor store kostnader økonomisk og miljømessig. Den må gå snarest
vei fra Lier til Jevnaker for å fange trafikk sydfra E18 mot nord og
omvendt.
Deb foreslåtte "Ring 4" er således en bastard og kun et lokalt initiativ
for å sikre penger til utbygging av v 35. Oslos og Østlandets fremtidige
behov veldig lite avhengig av dagens rv 35 mellom Hokksund og Hønefoss.
Det meste av den strekningen bør mer sees på som en del av forbindelsen
mellom Nedre Buskeruds og Øvre Buskerud over Krøderen/Norefjell.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad http://www.sparhell.no/knut/
Svært viktig poeng du reiser der - rotehuene i lokalpolitikken klarer nok en
gang å unngå å se hva det virkelige behovet består i for avvikling av
trafikken rundt Oslo. Tidligere var en del frontpolitikere heltidsengasjert
med å få bygget Ringeriksbanen, et håpløst prosjekt som nok hadde vært
samfunnsnyttig for 100 år siden, men totalt uaktuelt i dag. Nå burde de
satse på en skikkelig utbygging på E16 mellom Oslo og Hønefoss, som ville
bli en viktig del av den Ringvei 5 som du svært riktig skisserer. I stedet
satser de på en vei der 50% av strekningen er av helt underordnet interesse
i forhold til en påkrevet avlastning av trafikken fra Oslofjorden Vest /
Telemark til Gardermoen.

Stå på, Knut - nok en kompetent analyse! Jeg får med meg det meste av det du
skriver på news, og skulle ønske den kunnskapen du sitter inne med hadde
vært mer representert i styrende organer i samferdselssektoren.

mvh
Svein
Knut Sparhell
2004-02-03 21:22:59 UTC
Permalink
Post by Svein Hovik
Svært viktig poeng du reiser der - rotehuene i lokalpolitikken klarer
nok en gang å unngå å se hva det virkelige behovet består i for
avvikling av trafikken rundt Oslo. Tidligere var en del
frontpolitikere heltidsengasjert med å få bygget Ringeriksbanen, et
håpløst prosjekt som nok hadde vært samfunnsnyttig for 100 år siden,
men totalt uaktuelt i dag. Nå burde de satse på en skikkelig
utbygging på E16 mellom Oslo og Hønefoss, som ville bli en viktig del
av den Ringvei 5 som du svært riktig skisserer. I stedet satser de på
en vei der 50% av strekningen er av helt underordnet interesse i
forhold til en påkrevet avlastning av trafikken fra Oslofjorden Vest
/ Telemark til Gardermoen.
E16 må og vil bli utbygget, og strekningen Skaret-Norderhob over
Sundvollen vil bli en del av en slik Ring 5. Nr rv 23 blir utbedret inn
mot Lier, nytt kryss etablert med E18, og ny bru over Sundvollen er
ferdig, så vil ønsket om å forbedre rv 285 mellom Lier og Skaret komme.
Dette vil være en mye raskere vei fra Drammen til Hønefoss enn rv 35.
Blir det senere krav om å få en omkøjringsvei øst for Oslo så kan ringen
bli fullstendig. En skal likevel være klar over at i dag vil en ring 5
slik være mest av betydning for å korte kjøretiden for lengre transporter
og reiser.

Det Oslo ønsker seg på kort sikt er en avlastning for Ring 3, som er på
bristepunktet. En utvidet Ring 2 i tunnel eller en Ring 4 under
Holmenkollåsen kan være alternativer som kan hjelpe.

Men Oslo er en storby og _må_ bygge effektive baner og busstraseer. Oslo
kan aldri bygge seg ut av alle interne trafikkproblemerved hjelp av veier.
Men det er et spørsmål om ikke landet rundt Oslo kan få slippe lide seg
gjennom Oslo for å nå sine mål ellers på Østlandet.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad http://www.sparhell.no/knut/
Kjell T Svindland
2004-02-04 15:41:24 UTC
Permalink
Post by Knut Sparhell
Asker-Rykkinn-Sørkedalen-(tunnel)-Kjelsås-(tunnel)-Grorud/Furuset-(tunnel)
-Skullerud-(E6)-Tusenfryd-Frogn/Nesodden
Noe slikt må de en gang ha planlagt, da i alle enkelte kart og
veinavnskilter har operert med "YTRE RINGVEI" på veien fra Skullerud via
Bøler, Oppsal, Tveita til Alna-kjøpesentrene. Muligens er også enten
Brobekkveien mot Bjerke tenkt som en del av denne.

Traseen om Alfaset Gravlund til Kalbakken (Heter den Nedre Kalbakkvei
tvers over hele dalen?) bør også være egnet som en del av en ring 4,
merk at bruene på denne er dimensjonert for fire felt selv om veien har
kun to felt.
Ved Bredtvet bør veien legges i tunnel under, eller til nøds over
Bredtvetjordene, for å kobles til Trondheimsveien ved Rødtvet.

En tunnel derifra til Kjelsås bør også ha adkomst fra indre deler av
Årvoll, sånn ca. ved skytebanen for å øke trafikkgrunnlaget.

Tunnel Kjelsås-Sørkedalen virker som et noe langt strekk med lite
trafikkgrunnlag, å ta veien ut i dagen ved Slemdal og oppruste veiene
f.eks. via Gressbanen mot Røa, Hosle til Rykkin vil gavne flere.
--
Kjell T Svindland The suespammers.org mailserver is located
69°41'N, 18°58'E in California; do not send unsolicited
bulk email or unsolicited commercial
http://home.no.net/kjellts/ email to my suespammers.org address
Knut Sparhell
2004-02-06 02:18:59 UTC
Permalink
Asker-Rykkinn-Sørkedalen-(tunnel)-Kjelsås-(tunnel)-Grorud/Furuset-(tunnel)
Post by Kjell T Svindland
Post by Knut Sparhell
-Skullerud-(E6)-Tusenfryd-Frogn/Nesodden
Noe slikt må de en gang ha planlagt, da i alle enkelte kart og
veinavnskilter har operert med "YTRE RINGVEI" på veien fra Skullerud
via Bøler, Oppsal, Tveita til Alna-kjøpesentrene. Muligens er også
enten Brobekkveien mot Bjerke tenkt som en del av denne.
Ja, på 50-tallet ble det planlagt og på 60-70-tallet bygget deler av en
Ytre Ringvei. Den skulle gå fra Skullerud (E6), langs dagens Ytre Ringvei
over Bøler og Tveita, over Alnabru til Årvoll, gjennom Grefsenkollen til
Kjelsås, over Holmenkollen til Røa. Prosjektet ble oppgitt ca midt på
70-tallet på grunn av stor motstand i de nordlige bydeler.
Post by Kjell T Svindland
Traseen om Alfaset Gravlund til Kalbakken (Heter den Nedre Kalbakkvei
tvers over hele dalen?) bør også være egnet som en del av en ring 4,
merk at bruene på denne er dimensjonert for fire felt selv om veien
har kun to felt.
Det er noe annet. Nedre Kalbakkvei er en del av lokal hovedvei fra
Helsfyr til Kalbakken over Tveita og Alfaset. Den er ble i sin tid
regulert til fire felt. Jeg tror ikke den har nien plass i en fremtidig
Ring 4 i Oslo.
Post by Kjell T Svindland
Ved Bredtvet bør veien legges i tunnel under, eller til nøds over
Bredtvetjordene, for å kobles til Trondheimsveien ved Rødtvet.
En tunnel derifra til Kjelsås bør også ha adkomst fra indre deler av
Årvoll, sånn ca. ved skytebanen for å øke trafikkgrunnlaget.
Tunnel Kjelsås-Sørkedalen virker som et noe langt strekk med lite
trafikkgrunnlag, å ta veien ut i dagen ved Slemdal og oppruste veiene
f.eks. via Gressbanen mot Røa, Hosle til Rykkin vil gavne flere.
Skal det bli noe må det være en motorvei som kan samle trafikk fra E6/rv
163 og føre den som motorvei rundt byen mot Asker og E18, med lokale
trafikktilskudd underveis. Bare da kan den ha noe for seg. Den vil bli
skrekkelig dyr og antakelig føre med seg areal- og miljøproblemer.

En Ring 5 er egentlig mer realistisk, på tross av den i mindre grad vil
avlaste veier i Oslo. Kan man legge E6 utenom Oslo østenfor Østmarka (bru
over Øyeren må til) så kan blir positivt. Ruster man så opp Lier-Jevnaker
så har man en ring som kan skiltes, gjøres kjent og attraktiv. (Og se å
få gjenåpnet den tunnelen under fjorden!)

I grunn er jeg nokså pessimistisk når det gjelder trafikkproblemer på vei
i Oslo, tross en rekke nye veier og bedre kryss. Man _må_ få opp
kollektivandelen betraktelig. Oslo og omegn har blitt så stor og
folkerik, og de tekniske mulighetene til å bygge automatiserte og
effektive kollektivsystemer er større en noen gang. Københavns metro er
et eksempel.

Positivt er eksisterende Romeriksporten, ny jernbane Lysaker-Asker,
planlagt ny bane til Ski, delvis også Ringriksbane, T-baneringen,
Homansbyen stasjon. Vi mangler nytt dobbeltspor Oslo S-Nationaltheatret
og Nationalthetret-Lysaker, Frogner lokalstasjon, utnyttelse av Alnabanen
osv. At Kolsåsbanen ligger brakk i stedet for å opprustes er ille, samt
at det bare er krangel om bane til Fornebu. Og T-banen er fortsatt under
forfall, tross planer om opprustning.

Bygger man ikke også ut for å ta stadig flere for kollektive arbeidreiser
i Oslo og Akershus så vil enhver veiutbygging innen den er ferdigstilt
bare ta i mot en øket trafikk og ikke gi noen fremkommelighetsgevinst.
Alle veiene som er planlagt må til, og noen til, men med ensidig
veiutbygging uten like kraftig satsning på kollektivtrafikk er jeg redd
det stadig blir verre.

Spesielt er jeg bekymret for at bomringen bare fjernes uten et
trafikkbegrensende og inntekstgivende avgiftssystem som kan være med å
også å betale for nye/opprustede baner, stasjoner og materiell.

Spesielt kritisk er jeg til alle former for periodeabonnement med fritt
antall passeringer. La alle betale likt pr. passering av en rekke
elektroniske registreringspunkter, med lav avgift (kr 5) pr slik
passering. En tur kan ta koste fra kr 5 til kr 50, avhengig av
kjørelengde og valg av rute. Det er beklagelig med dobbeltbeskatning av
bilbrk og eie, men det er en politisk sak at det skjer, og i dagens
situasjon nødvendig at vi betaler for bruk. Nesten alle har bil, og det
går galt om alle alltid skal bruke den til enhver reise. Bruk av belastede
veier *må* koste, pr km så og si.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad http://www.sparhell.no/knut/
Loading...