Discussion:
motorvei-histore for Norge
(too old to reply)
Gunnar S. Mikkelsen
2005-06-20 20:18:32 UTC
Permalink
Hei!

Jeg ser at det finnes folk på denne news-gruppen som kan veldig mye om
veibygging her til lands, og jeg lurer litt på vår historie angående
motorveier (4-felt) her i landet.

1) Antall km 4-felt motorvei.

Jeg mangler endel tall på antall km 4-felt motorvei klasse A. Her er
tallene jeg har:

Dato Klasse A (4-felt) km
1.1.2004 213
1.1.2003 178
1.1.2002 173
1.1.2001 143
1997 100
1995 86
1990 73
1985 71
1980 57
1975 51
1970 41

Tallene for 2001-2004 har jeg fre veidirektorates årsmeldinger som
ligger på vegvesen.no, de andre fra "Stykkevis og delt".

Jeg kunne egentlig tenkt å vite tallene for alle årstall, og helt hvilke
strekninger som ble bygget år for år.

Er det noen som har oversikt eller vet hvor jeg kan finne dette?

Til sammenligning hadde Sverige 1600km 1.1.2004...

2) Motorvei-historien til Norge

Siden vi har så lite motorveier her, burde det være greit å få skrevet
en kort historie om de første prosjektene, når de ble ferdig og litt om
parsellene. Så klarer vi jo selv å holde ved like de nyeste prosjektene.
Men jeg har aldri sett noen beskrivelser av dette?

Noen som kjenner til noe eller klarer å lage det?

Gunnar
- litt mer enn vanlig opptatt av skikkelige motorveier
Knut Sparhell
2005-06-21 04:07:11 UTC
Permalink
Post by Gunnar S. Mikkelsen
2) Motorvei-historien til Norge
Siden vi har så lite motorveier her, burde det være greit å få skrevet
en kort historie om de første prosjektene, når de ble ferdig og litt om
parsellene. Så klarer vi jo selv å holde ved like de nyeste prosjektene.
Men jeg har aldri sett noen beskrivelser av dette?
Noen som kjenner til noe eller klarer å lage det?
I følge NRK Norgesglasset fikk landet sin første motorvei i 1962. Jeg
er litt usikker på hvor det var, men det må ha vært i Asker, troliga fra
Asker og nordøstover. E18 i Bærum fulgte etter få år senere, og
fullført mot slutten av 60-tallet. Drammensveien gjennom Bærum nordøst
for Blommeholm er ikke motorvei, men ble påbegynt allerede i 1959 og var
Norges første firefelts strekning utenom bygater, har jeg lest en gang.
I 1960 åpnet Sjølystveien, heller ikke motorvei.

Men så, nordover:

E6 Hvam - Berger i Akershus, åpnet omkring 1963/64, tror jeg. Helt
sikkert var dette første strekning på E6 nord. Jeg kjørte den i alle
fall åpningsdagen, som barn i baksetet. Jeg hsuker også byggingen og at
vi før kjørte gjennom Skedsmokorset.

Siden fulgte Hvam - Karihaugen, den såkalte Djupdalslinjen. Det var en
revolusjon av de store rent veimessig. Bort med Gjelleråsen, datidens
verste veikryss utenfor byene.

På slutten av 60-tallet gikk trafikken på E6 dels via midlertidig
firefeltsvei fra Karihaugen mot Alnabru, rett gjennom det som nå er
Furuset Senter, og delvis på den eldre Strømsveien. Sistnevnte
eksisterere jo ennå, omtrent der den gikk dengang.

Så ble E6 i Sydøst-Groruddalen parsellvis åpnet, men i rask rekkefølge,
fra Teisenveien mot Karihaugen, ferdig ca 1972. Ulvensplitten like
etter, så rv 159. Først var det kun 4 felt, i nyere tid 6-8 felt.

T-banetunnelen syd for Furuset er en betongtunnel lagt i løsmasser. Den
ble støpt på plass like før E6 kom. Jeg gikk til fots gjennom den, en
gang den gang. T-banen til Furuset åpnet ca et år etter at E6 Furuset
var åpnet. Åpningsdatoer for T-banelinjer er lettere å finne enn for veier.

Utenfor Oslo var Stavanger ganske tidlig ute, ca 1974, med en kort stump
av daværende E18 (nå E39), fra Madlaveien til Auglendhøyden. Først i ca
1982 ble den videreført sydover gjennom høyden med en ekstra tunnel.

Ellers var E18 Blommenholm - Lier av de første lengre strekninger.
Muligens var den fullført slik den nå står omkring 1970, etter omkring
åtte års byggetid. Av de siste parsellene som åpnet tror jeg var den
nærmeste Sandvika. Den sisten tiden før nye E18 var helt skrekkelig, og
man ungikk mest mulig å kjøre der. Jeg var også med å kjøre der en del,
da vi skulle til Drammen på besøk eller til Sørlandet på telttur.

På tidlige 70-tall kom også Mossveien fra Fiskevoll til Mastemyr, videre
sydover som motorvei B, som i dag. Dengang E6/E18, nå kun E18.

Forøvrig ble det bygget en rekke strekninger motorvei B. Av de
streninger som var først ute kan nevnes Strandlykkja - Hamar i Hedmark
og Sonsveien - Mosseporten, like etter også Mosseporten - Årvoll, på
60-tallet. Strekningen ble forlenget gjennom Rygge or Råde omkring
1970-74, der det nå er ombygget eller ombygges til motorvei A.

Vi har også motorvei B forbi Kragerø, tidlig ute, trolig omkring 1971.

Ca 1979/1980 kom Klemtsrud - Assurtjern, videre til Ringnes, motorvei B
dengang, fra 2004 motorvei A til Assurtjern,.

I nyere tid, minst firefelts:

Ca 1986 Festningstunnelen (da kalt Oslotunnelen eller Fjellinjen)
På 1990-tallet en del strekninger omkring Bergen, først nord til Åsane,
så vestover. Kan trolig sjekkes på nettet.

Første seksfelts var Festningstunnelen, og så Alnabru - Karihaugen på
begynnelsen av 90-tallet, så E6 videre gjennom Djupdalen til Hvam.

I 1999 kom E6 gjennom Follo.

Eksakte årstall eller datoer er absolutt en mangelvare, og man må nok
konsultere enten gamle aviser eller Vegvesenets arkiver. Noen få bøker
skal finnes om emnet.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad
Anonym
2005-06-21 10:40:29 UTC
Permalink
Post by Knut Sparhell
T-banetunnelen syd for Furuset er en betongtunnel lagt i løsmasser. Den
ble støpt på plass like før E6 kom. Jeg gikk til fots gjennom den, en
gang den gang. T-banen til Furuset åpnet ca et år etter at E6 Furuset
var åpnet. Åpningsdatoer for T-banelinjer er lettere å finne enn for veier.
Hentet fra tbane.no:
19.02 1978: Furusetbanen Trosterud - Furuset
Forøvrig åpnet Furuset - Ellingsrudåsen 08.11 1981.
Gunnar S. Mikkelsen
2005-07-02 21:17:44 UTC
Permalink
Takk for gode svar på min artikkel om motorveier, meget lærerikt!

Jeg var innom en brukbokhandel forrige helg, og gikk gjennom flere
årtiere med "Hvem Hva Hvor", og fant litt interessant i 1974 og 1978
utgaven. Se kommentarer nedenfor.
Post by Knut Sparhell
Post by Gunnar S. Mikkelsen
2) Motorvei-historien til Norge
{...}
Post by Knut Sparhell
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Noen som kjenner til noe eller klarer å lage det?
I følge NRK Norgesglasset fikk landet sin første motorvei i 1962.
Jeg er litt usikker på hvor det var, men det må ha vært i Asker,
troliga fra Asker og nordøstover. E18 i Bærum fulgte etter få år
senere, og fullført mot slutten av 60-tallet. Drammensveien gjennom
Bærum nordøst for Blommeholm er ikke motorvei, men ble påbegynt
allerede i 1959 og var Norges første firefelts strekning utenom
bygater, har jeg lest en gang. I 1960 åpnet Sjølystveien, heller ikke
motorvei.
E6 Hvam - Berger i Akershus, åpnet omkring 1963/64, tror jeg.
{...}
Post by Knut Sparhell
Siden fulgte Hvam - Karihaugen, den såkalte Djupdalslinjen. et var en
revolusjon av de store rent veimessig. Bort med Gjelleråsen,
datidens verste veikryss utenfor byene.
Her var det kanskje ikke noen vei før før som knyttet sammen Furuset og
Hvam?

{...}
Post by Knut Sparhell
Så ble E6 i Sydøst-Groruddalen parsellvis åpnet, men i rask
rekkefølge, fra Teisenveien mot Karihaugen, ferdig ca 1972.
Ulvensplitten like etter, så rv 159. Først var det kun 4 felt, i
nyere tid 6-8 felt.
{...}
Post by Knut Sparhell
Utenfor Oslo var Stavanger ganske tidlig ute, ca 1974, med en kort
stump av daværende E18 (nå E39), fra Madlaveien til Auglendhøyden.
Først i ca 1982 ble den videreført sydover gjennom høyden med en
ekstra tunnel.
Ellers var E18 Blommenholm - Lier av de første lengre strekninger.
Muligens var den fullført slik den nå står omkring 1970, etter
omkring åtte års byggetid. Av de siste parsellene som åpnet tror
jeg var den nærmeste Sandvika.
{...}
Post by Knut Sparhell
Ca 1986 Festningstunnelen (da kalt Oslotunnelen eller Fjellinjen) På
1990-tallet en del strekninger omkring Bergen, først nord til Åsane,
så vestover. Kan trolig sjekkes på nettet.
Første seksfelts var Festningstunnelen, og så Alnabru - Karihaugen på
begynnelsen av 90-tallet, så E6 videre gjennom Djupdalen til Hvam.
ah, interessant.

Jeg er imponert over kunnskapene her, Knut, og her er det jeg fant i HHH
1974:

I 1974 var det 44.8 km motorvei A (og 92.7 km motorvei B).

A-strekningene var da

Fylke Fra Til Lengde
--------------- --------------- --------------- --------
E6 Oslo Ulvenkrysset Furuset Skole 4,7
E6 Oslo Karihaugen Akerhus grense 1,7
E6 Akerhus Oslo grense Gran 14,5
E18 Akershus Blommenholm Holmen 5,9
E18 Akerhus Fusdal Buskerud grense 6,0
E18 Buskerud Akershusgrense Drammen 12,0


Dvs at E6 nordover var motorvei klasse A nesten litt sør for Kløfta
(Gran) bortsett fra noen små hull mellom Furuset Skole og Karihaugen og
en bit ved Alnabru. E18 var nesten ferdig til Drammen hvor det bare
manglet en liten bit mellom Holmen og Fosdal. Dette er akkurat som Knut
sier at strekningen rundt Sandvika var sist ferdig.

Videre ifølge HHH var følgende motorvei-prosjekter igangsatt:

Fylke Fra Til Lengde Ferdig
----------- ----------- --------------- ------- -------
E6 Oslo Alnabru Store Ringvei ca 1975
E6 Oslo Furuset sk Karihaugen 3,0 ca 1976
E6 Sør Tr.lag Sluppen Turistvn ca 3,0 ca 1976
E18 Akerhus Holmen Fusdal 3,4 ca 1977
E18 Rogaland Madlaveien Øglandshøgden 1,5 1974
E18 Rogaland Spjelavik Hinna 2,6 ca 1974

Og i HHH 1978:

Det er en side om "Norges dyreste vei" som kostet 40000 1978 kroner pr.
meter, og det er E6 mellom Furuset skole og Karihaugen som kostet 100
mill da den ble fullført oktober 1978 (dvs ikke i 1976 slik som planlagt
i 1974).

Dette understøtter det som har kommet frem fra Knut.

Det kan mao se ut som om 1978 var et merkeår for motorveier i Norge, kan
kunne man kjøre på sammenhengende motorvei

- Oslo -> Kløfta (og til Lørenskog fra Karihaugen)
- Oslo -> Drammen


Før det var det stadig noen små huller i strekningene som skapte problemer.

Det interesante er at det jo ikke ble bygget noe særlig med 4-felts
veier etter dette.

Når ble Kløfta -> Jessheim bygget?

Jessheim-Hovinmoen ble vel ferdig da hovedflyplassen ble åpnet i 1998?
Post by Knut Sparhell
I 1999 kom E6 gjennom Follo.
Ja, det husker jeg faktisk...
Post by Knut Sparhell
Eksakte årstall eller datoer er absolutt en mangelvare, og man må nok
konsultere enten gamle aviser eller Vegvesenets arkiver. Noen få
bøker skal finnes om emnet.
Hm, jeg får ta en tur på Ryen og titte i vegvesenets bibliotet. Jeg
skulle også visst hvilke bøker det var snakk om....

2009 blir jo et nytt merkeår for motorveier i Norge, men det har det
vært diskutert før her på gruppen :-)

Gunnar
Knut Sparhell
2005-07-03 00:05:49 UTC
Permalink
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Post by Knut Sparhell
Siden fulgte Hvam - Karihaugen, den såkalte Djupdalslinjen. et var en
revolusjon av de store rent veimessig. Bort med Gjelleråsen,
datidens verste veikryss utenfor byene.
Her var det kanskje ikke noen vei før før som knyttet sammen Furuset og
Hvam?
Stemmer. E6 gikk om Gjelleråsen, nåværende rv 4 og rv 22. Langs en
elendig rv 159 kunne man kjøre om Lillestrøm, eller også etterhvert en
lite populær snarvei gjennom Skjetten. Dagens rv 159 er motorvei, men
her har jeg ingen årstall utover at den aller første biten kom når
Furuset-Karihaugen sto ferdig, og at siste biten med tunnelen bare er
noen få år gammel.

Etter at Gjelleråsen-krysset ble elminert på E6 ble Karihaugen det store
marerittet. Meget trafikkerte veier møttes, og det var et anleggsområde
for den senere store motorveikrysset vi har i dag (splitt/trekant).
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Det interesante er at det jo ikke ble bygget noe særlig med 4-felts
veier etter dette.
Nettopp. Man "oppga" motorveier med fire felt, ikke bare å bygge med
etterhvert også å regulere inn areal til der man bygget motorvei B.
Mange liv har gått tapt, utallige skadet og enorme køer har oppstått på
grunn av at man på 80-tallet spesielt, sluttet å bry seg om de stadig
mer høytrafikkerte strekningene på Østlandet.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Når ble Kløfta -> Jessheim bygget?
Det husker jeg godt, dvs. Gran-Jessheim syd. Jeg var i militærtjenesten
i 1980, på Sessvollmoen, og strekningen ble åpnet mens jeg avtjente den.
Vi kjørte stadig på perm til Oslo. Veien var egentlig bare planlagt
som firefelt til forbi Kløfta-krysset, men byggingen ble billigere enn
ventet og man gjorde ferdig fire felt helt opp, like godt. Strekningen
til Jessheim vest, krysset med daværende rv 174, kom litt senere og
utgjorde helt til 1998 et midlertidig kryss for trafikken til Gardermoen.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Jessheim-Hovinmoen ble vel ferdig da hovedflyplassen ble åpnet i 1998?
Ja, et par kilomter av E6 ble utvidet til fire felt i forbindelse med
byggingen av motorveien til Gardermoen og nytt kryss ved Jessheim vest.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Hm, jeg får ta en tur på Ryen og titte i vegvesenets bibliotet. Jeg
skulle også visst hvilke bøker det var snakk om....
Hvem Hva Hvor tror jeg er en bra kilde. Ellers finnes nok noen bøker om
Vegvesenets historie, skrevet av gamle veifolk, oftest rent fylkesvis.

Ryen? Såvidt jeg vet holder Vegdirektopratet til på Helsfyr.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
2009 blir jo et nytt merkeår for motorveier i Norge, men det har det
vært diskutert før her på gruppen :-)
Jeg holder en knapp på 2008 også. Fullføringen av Østfold blir til stor
jubel. I 2009 bør nesten Assurtjern - Vinterbru markeres nasjonalt, i
og med at vi da har sammenhengende firefelt Oslo - Sverige. Men i
Sverige blir de neppe ferdig før året etter, tipper jeg. Men kanskje
holder de hva de lover, og vi kan feiere Oslo til Kontinentet i 2009.
Riktignok må man om Jylland for å følge ren motorvei, men antakelig er
byggingen av Femern-forbindelsen da startet.

Ellers er Europaveien over Ryen en gammel visjon fra etterkrigstiden
(?). Den ble forberedt for fire felt allerede fra 50-tallet. Det var
meget tidlig tanken, kanskje fra 30-tallet, at hovedveien sydover skulle
gå fra Kværnerdalen over Ryen og sydover gjennom Sørmarka. Stigningen
fra Skullerud mot Mortensrud lå utsprengt til full bredde allerede fra
begynnelsen av 60-tallet, da Enebakkveien ble forsterket her. Først i
1980 kom E6 hit, og først i2003 (?) kom Svartdalstunnelen som koblet
denne skikkelig til veisystemet sentralt i Oslo. Oslo Byleksikon fra
60-tallet kan gi mer informasjon om forhistorien. Strekningen fra Ryen
og sydover ble ikke motorvei, men det er i fremtidsplanene at den skal
opprustes til dette en gang, da med seks felt.

På det danske veivesenets sider kan du forresten finne noe av historien
bak den store "motorvejs-H" og Fugleflugtslinjen (åpnet 1962), og som om
noen år er fullført som motorvei. Den går tilbake til 30-tallet.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad
Gunnar S. Mikkelsen
2005-07-11 20:31:42 UTC
Permalink
Post by Knut Sparhell
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Det interesante er at det jo ikke ble bygget noe særlig med 4-felts
veier etter dette.
Nettopp. Man "oppga" motorveier med fire felt, ikke bare å bygge med
etterhvert også å regulere inn areal til der man bygget motorvei B.
Mange liv har gått tapt, utallige skadet og enorme køer har oppstått på
grunn av at man på 80-tallet spesielt, sluttet å bry seg om de stadig
mer høytrafikkerte strekningene på Østlandet.
E6 ved Sarpborg er jo nesten helt ny, men ble bygget 2/3 felt. Det er
ikke mye god økonomi når man nå snart skal bygge der igjen. Men de la
kanskje til rette for 4-felt slik at det ikke blir så dyrt. Jeg har
imidlertid merket meg at broene over veien ikke er brede nok for 4-felt.
Post by Knut Sparhell
Hvem Hva Hvor tror jeg er en bra kilde. Ellers finnes nok noen bøker om
Vegvesenets historie, skrevet av gamle veifolk, oftest rent fylkesvis.
Ryen? Såvidt jeg vet holder Vegdirektopratet til på Helsfyr.
hehe, ok.
Post by Knut Sparhell
Strekningen fra Ryen
og sydover ble ikke motorvei, men det er i fremtidsplanene at den skal
opprustes til dette en gang, da med seks felt.
Jeg har stusset litt på hvorfor Klemetrud-Ryen ikke er skiltet motorvei
klasse A, det ser jo ut til å være skikkelige påkjøringsramper og ok
vei, selv om skulderen er litt smal. Men det er noen egenskaper ved
veien som ikke tilfredstiller vegnormalene.
Post by Knut Sparhell
På det danske veivesenets sider kan du forresten finne noe av historien
bak den store "motorvejs-H" og Fugleflugtslinjen (åpnet 1962), og som om
noen år er fullført som motorvei. Den går tilbake til 30-tallet.
Hm. fant ikke dette dokumentet, men suftet litt på sidene deres. Man kan
bli misunnelig når man ser motorveiene de har og hvor planmessig de
jobber mot H-en sin...

Gunnar
Knut Sparhell
2005-07-12 02:32:09 UTC
Permalink
Post by Gunnar S. Mikkelsen
E6 ved Sarpborg er jo nesten helt ny, men ble bygget 2/3 felt. Det er
ikke mye god økonomi når man nå snart skal bygge der igjen. Men de la
kanskje til rette for 4-felt slik at det ikke blir så dyrt. Jeg har
imidlertid merket meg at broene over veien ikke er brede nok for 4-felt.
Det var nesten ingen tilrettelegging for fire felt da den ble planlagt,
men det ble nok tatt arealmessig og trasemessig hensyn til at den skulle
kunne utvides. Untaket er brua over elva ved Solli, dengang bygget for
rv 118. Den skal, såvidt jeg har forstått, nå brukes til E6 sydgående,
mens en tredje bru blir bygget for rv 118.

Nå blir det 5 felt fra Solli og opp gjennom tunnelen.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Jeg har stusset litt på hvorfor Klemetrud-Ryen ikke er skiltet motorvei
klasse A, det ser jo ut til å være skikkelige påkjøringsramper og ok
vei, selv om skulderen er litt smal. Men det er noen egenskaper ved
veien som ikke tilfredstiller vegnormalene.
Den tilfredsstiller ikke kravene til motorvei ved *bygging* av motorvei
når det gjelder bredde og linjeføring, men viktigst er nok at det
mangler parallellvei for trafikk som ikke er tillatt på motorvei.
Syklister og traktorer har f.eks få fullgode alternativer. Dette må på
plass før slikt skilt kan komme opp.
Post by Gunnar S. Mikkelsen
Post by Knut Sparhell
På det danske veivesenets sider kan du forresten finne noe av
historien bak den store "motorvejs-H" og Fugleflugtslinjen (åpnet
1962), og som om noen år er fullført som motorvei. Den går tilbake
til 30-tallet.
Hm. fant ikke dette dokumentet, men suftet litt på sidene deres. Man kan
bli misunnelig når man ser motorveiene de har og hvor planmessig de
jobber mot H-en sin...
http://www.vejdirektoratet.dk/dokumentniveau.asp?page=document&objno=74782
--
Knut Sparhell, Fredrikstad
Knut Sparhell
2005-07-04 05:46:18 UTC
Permalink
Post by Knut Sparhell
Ca 1986 Festningstunnelen (da kalt Oslotunnelen eller Fjellinjen)
Riktig år for åpning er 1990. Det var i 1986 planen ble vedtatt av Oslo
Bystyre.
--
Knut Sparhell, Fredrikstad
Tobias Brox
2005-06-21 10:22:19 UTC
Permalink
[Gunnar S. Mikkelsen]
Post by Gunnar S. Mikkelsen
veibygging her til lands, og jeg lurer litt på vår historie angående
motorveier (4-felt) her i landet.
1) Antall km 4-felt motorvei.
Kan ikke se isolert på 4-felt motorvei, jeg mener en historie om
landets motorveier må inkludere "motorveilignende" 4-feltsvei som ikke
er klassifisert som motorvei. Jeg er usikker på hvordan fordelingen
mellom "liksom-motorvei" og motorvei er her i landet, men jeg mener å
huske at det har vært en del slik vei her i landet.

I Russland har jeg så langt sett bare én motorvei, men de har mye
firefeltsvei med midtskille. Således, å utvide motorveinettet
betraktelig der er billig siden det ikke trengs så mye anleggsarbeid.
--
Tobias Brox, +86-13521622905
Loading...